นายรังสิวุฒิ พุ่มเกิด รับชมรายการ “พุธเช้าข่าว สพฐ” ผ่านระบบออนไลน์OBEC  Channel

วัน พุธ ที่ 1 มิถุนายน 2565 เวลา 08.00 น. นายรังสิวุฒิ พุ่มเกิด รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์  รับชมรายการ “พุธเช้าข่าว สพฐ” ผ่านระบบออนไลน์OBEC  Channel