งานทำบุญโรงเรียนหนองโพพิทยา ครบรอบ 46 ปี รำลึกวันเปิดทำการสอนครั้งแรก 

วัน อังคาร ที่ 31 พฤษภาคม 2565 เวลา 10.00 น.  ดร.อภิเชษฐ์ ฉิมพลีสวรรค์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์ รักษาราชการผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์ เป็นประธานในพิธีจุดธูป เทียน บูชา พระรัตนตรัยงานทำบุญโรงเรียนหนองโพพิทยา ครบรอบ 46 ปี รำลึกวันเปิดทำการสอนครั้งแรก  ณ โรงเรียนหนองโพพิทยา