กองพันเสนารักษ์ที่ ๔ ค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช จังหวัดพิษณุโลก มอบถุงยังชีพให้กับนักเรียนโรงเรียนหนองกรดพิทยาคม

วันศุกร์ที่ ๒๗ พฤษภาคม ๒๕๖๕ โรงเรียนหนองกรดพิทยาคม นำโดยว่าที่ร้อยตรีเบญจรงค์ ทองอ่อน ผู้อำนวยการโรงเรียน นางสาวจุฑามาส พัฒนศิริ รองผู้อำนวยการโรงเรียน คณะครู และนักเรียนโรงเรียนหนองกรดพิทยาคม ขอขอบคุณกองพันเสนารักษ์ที่ ๔ ค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช จังหวัดพิษณุโลก นำโดยพันโทณัช ถิราติ ผบ.พัน สร.๔ ที่นำถุงยังชีพเพื่อการศึกษามามอบให้กับนักเรียนโรงเรียนหนองกรดพิทยาคม พร้อมทั้งมอบยาสามัญประจำบ้านและเมล็ดพันธุ์ผัก เพื่อใช้ในศูนย์เรียนรู้เกษตรอัจฉริยะสู่ชุมชน N.K.P. SMART FARMING