การประชุมคณะกรรมการ สกสค. จังหวัดนครสวรรค์ พร้อมด้วยพิธีมอบเงินทุนการศึกษามูลนิธิช่วยการศึกษาบุตรครูและบุคลากรทางการศึกษา ประจำปี 2564 

วัน ศุกร์ ที่ 27 พฤษภาคม 2565 เวลา 13.30 น. ดร.อภิเชษฐ์  ฉิมพลีสวรรค์  รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการ สกสค. จังหวัดนครสวรรค์ ครั้งที่ 4/2565 พร้อมด้วยพิธีมอบเงินทุนการศึกษามูลนิธิช่วยการศึกษาบุตรครูและบุคลากรทางการศึกษา ประจำปี 2564 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 นางสาวมุกมณีวรรณ ศิวนาถกูล บุตรของ นางสาวจุทาภัทร์ ศิวนาถกูล  โรงเรียนวังข่อยพิทยา และ ระดับปริญญาตรีปีที่ 2 นางสาวญาณิศา ดั่นเจริญ บุตรของ นายสุกิต ดั่นเจริญ โรงเรียนเขาทองพิทยา ณ ห้องประชุมสำนักงาน สกสค. จังหวัดนครสวรรค์