การฝึกอบรมวิชาผู้กำกับลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ ขั้นความรู้ทั่วไป รุ่นที่ 9/2565 และ ขั้นความรู้เบื้องต้น รุ่นที่ 6/2565 ณ ค่ายฝึกอบรมลูกเสือชั่วคราวโรงเรียนลาดยาววิทยาคม

วัน ศุกร์ ที่ 27 พฤษภาคม 2565 เวลา 08.30 น. ดร.อภิเชษฐ์ ฉิมพลีสวรรค์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์เป็นประธานพิธีเปิดการฝึกอบรมวิชาผู้กำกับลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ ขั้นความรู้ทั่วไป รุ่นที่ 9/2565 และ ขั้นความรู้เบื้องต้น รุ่นที่ 6/2565 ณ ค่ายฝึกอบรมลูกเสือชั่วคราวโรงเรียนลาดยาววิทยาคม