ประชาสัมพันธ์เชิญชวนเข้าร่วมส่งคลิปประกวดหัวข้อ “บอกรักโลก : บ้านส่วนรวมของเรา”