นายรังสิวุฒิ พุ่มเกิด รับชมรายการ “พุธเช้าข่าว สพฐ” ผ่านระบบออนไลน์ OBEC  Channel

วัน พุธ ที่ 25 พฤษภาคม 2565 เวลา 08.00 น. นายรังสิวุฒิ พุ่มเกิด รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์  รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์ รับชมรายการ “พุธเช้าข่าว สพฐ” ผ่านระบบออนไลน์ OBEC  Channel