การแนะแนวศึกษาต่อประเทศสหรัฐอเมริกา โดยสถานเอกอัครราชฑูตสหรัฐอเมริกา ประจำประเทศไทย สำนักงาน ก.พ. และสถานสอนภาษาเอยูเอ (Education USA Thailand)

วันอังคารที่ 24 พฤษภาคม 2565 เวลา 9.00 น. นายรังสิวุฒิ พุ่มเกิด รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์ พร้อมด้วยนางสาวภัทรภรณ์ น้อยกอ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ นางสัมพรรณ ถวิลไทย ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ และนางสาวณสุดา สิชฌรังษี ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ เข้าร่วมพิธีเปิด และเข้ารับการอบรม เรื่องการแนะแนวศึกษาต่อประเทศสหรัฐอเมริกา โดยสถานเอกอัครราชฑูตสหรัฐอเมริกา ประจำประเทศไทย สำนักงาน ก.พ. และสถานสอนภาษาเอยูเอ (Education USA Thailand) ณ โรงแรมแกรนด์ฮิลล์ รีสอร์ท แอนด์ สปา อ.เมือง จ.นครสวรรค์โดยวัตถุประสงค์ของการอบรมมีดังนี้ ให้ข้อมูลล่าสุดเกี่ยวกับระบบการศึกษา การขอวีซ่านักเรียน เพื่อให้ครู/อาจารย์สามารถนำข้อมูลไปใช้ในการแนะแนวนักเรียนรวมถึงเป็นการประสานเครือข่ายระหว่างผู้เข้าร่วมอบรมและ Education USA Thailand โดยมีผู้เข้าร่วมการอบรม จำนวน 37 คน จาก 24 โรงเรียน โดยได้รับเกียรติจาก Ms.Deb Mak, Assistant Cultural Affairs Office สถานฑูตสหรัฐอเมริกาประจำประเทศไทย และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภายในประเทศ และต่างประเทศเป็นวิทยากรการอบรมในครั้งนี้