โรงเรียนชุมแสงชนูทิศ มอบรางวัลและเกียรติบัตรกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

วันอังคารที่ 17 พฤษภาคม 2565 นายพงษ์เทพ เจริญไทย ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมแสงชนูทิศได้มอบเกียรติบัตรและเหรียญรางวัลให้กับนักเรียน โดยมีเหรียญทองและเหรียญทองแดงจากโครงการทดสอบความรู้วิชาภาษาอังกฤษ Online ประจำปีการศึกษา 2564 และมอบรางวัล Top Ten สอบ CEFRจากกิจกรรมการจัดการเรียนภาษาอังกฤษออนไลน์ด้วยกรอบ CEFF ณ บริเวณหน้าเสาธง โรงเรียนชุมแสงชนูทิศ