นิเทศ ติดตาม การจัดการเรียนการสอนภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ณ โรงเรียนลาดทิพรสพิทยาคม

วันที่ 18 พ.ค.2565 เวลา 15.30 น.นายรังสิวุฒิ พุ่มเกิด รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์ พร้อมด้วย นายคมกฤช แผนเสือ นางสาวจิราวรรณ พุ่มต้นวงษ์ และนาวสาวณสุดา สิชฌรังษี ศึกษานิเทศก์ นิเทศ ติดตาม การจัดการเรียนการสอนภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ณ โรงเรียนลาดทิพรสพิทยาคม