ประเมินสัมฤทธิ์ผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ ตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษา ในระยะเวลา 1 ปี ครั้งที่ 1 ระยะเวลา 6 เดือน ของนายอภิเชษฐ์ บุญพยอม รองผู้อำนวยการโรงเรียนพระบางวิทยา

วัน พุธ ที่ 18 พฤษภาคม 2565 เวลา 09.30 น. ดร.อภิเชษฐ์ ฉิมพลีสวรรค์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์ เป็นประธานประเมินสัมฤทธิ์ผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ ตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษา ในระยะเวลา 1 ปี ครั้งที่ 1 ระยะเวลา 6 เดือน ของนายอภิเชษฐ์ บุญพยอม รองผู้อำนวยการโรงเรียนพระบางวิทยา พร้อมด้วย ดร.ชาญณรงค์ ยาสุทธิ โรงเรียนนวมินทราชูทิศ มัชฌิม ประธานสหวิทยาเขตร่มเกล้า-นวมินทร์ และ นายกิจจา เอี่ยมระหงษ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนทับกฤชพัฒนา ณ ห้องประชุมโรงเรียนพระบางวิทยา

ภาพจากไดร์ฟ https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1UNu__vsNwFoKoJNqc_jj4xtKzvxBgdOi