ตรวจเยี่ยมการเตรียมความพร้อมเปิดภาคเรียน โรงเรียนทหารอากาศอนุสรณ์

วันอังคาร ที่ ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๖๕ ดร.ณัฐชานนท์  ยอดทอง ผู้อำนวยการโรงเรียน, นางตรีทิพย์ธิดา  โพธิ์ชาธาร รองผู้อำนวยการ พร้อมด้วยคณะครูโรงเรียนทหารอากาศอนุสรณ์ ให้การต้อนรับ นายรังสิวุฒิ  พุ่มเกิด รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์ พร้อมคณะ ที่ให้เกียรติเดินทางมาตรวจเยี่ยมการเตรียมความพร้อมการเปิดภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๕ ของโรงเรียนทหารอากาศอนุสรณ์ พร้อมทั้งให้คำแนะนำในการดำเนินการต่างๆของโรงเรียน  ให้มีความพร้อมในการเรียนการสอนในสถานการณ์ปัจจุบันอย่างมีคุณภาพต่อไป