ทหารอากาศอนุสรณ์ ตรวจ ATK นักเรียน ๑๐๐% ต้อนรับเปิดเทอม เพื่อความปลอดภัยของนักเรียน