กิจกรรมอบรมคุณธรรมนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 – ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ประจำปี 2565 โรงเรียนหนองบัว

วันศุกร์ ที่ 13 พฤษภาคม 2565 ดร.อภิเชษฐ์ ฉิมพลีสวรรค์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์ เป็นประธานในพิธีเปิด กิจกรรมอบรมคุณธรรมนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 – ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ประจำปี 2565 ระหว่างวันที่ 9-14 พฤษภาคม 2565 ณ หอประชุมนิโลบล โรงเรียนหนองบัว