โรงเรียนเทพศาลาประชาสรรค์ จัดกิจกรรม “ก้าวใหม่ สายใยรัก” สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2565

วันที่ 12 พฤษภาคม 2565 โรงเรียนเทพศาลาประชาสรรค์ จัดกิจกรรม “ก้าวใหม่ สายใยรัก” สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2565 ทั้งนี้มีนักเรียนทั้ง 2 ระดับชั้นเข้าร่วมกิจกรรมจำนวน 361 คน บรรยากาศเป็นไปด้วยความอบอุ่นและสนุกสนาน

Cr. โรงเรียนเทพศาลาประชาสรรค์