โรงเรียนนครสวรรค์ จัดกิจกรรม สื่อสัมพันธ์ฉันท์ม่วง-ขาวนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่1 ประจำปีการศึกษา2565

กิจกรรม สื่อสัมพันธ์ฉันท์ม่วง-ขาวนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่1 ประจำปีการศึกษา2565 ประทับใจ อาหารอร่อย นักเรียนให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี คณะกรรมการสภาเข้มแข็ง พี่รักน้อง น้องเคารพพี่ กิจกรรมเชื่อมความรัก ความสามัคคีค่ะ🌺💖🌺💎12 พฤษภาคม 2565💎

Cr. Laddawan Kunpilueklueded