สพม.นครสวรรค์ ประชุมผู้บริหารสถานศึกษา ครั้งที่ 4/2565 ประจำเดือนพฤษภาคม ผ่านระบบออนไลน์ Google Meeting

วัน พฤหัสบดีที่ 12 พฤษภาคม 2565 เวลา 10.00 น. ดร.อภิเชษฐ์ ฉิมพลีสวรรค์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์ เป็นประธานการประชุมผู้บริหารสถานศึกษา ในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์ ครั้งที่ 4/2565 ประจำเดือนพฤษภาคม ผ่านระบบออนไลน์ Google Meeting ณ ห้องประชุมอาคารลูกนเรศวร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์