การตรวจเยี่ยมการเตรียมความพร้อมในการเปิดภาคเรียนโรงเรียนพนมรอกวิทยา

วัน พุธ ที่ 11 พฤษภาคม 2565 เวลา 13.30 น. ดร.อภิเชษฐ์  ฉิมพลีสวรรค์  รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์ ตรวจเยี่ยมการเตรียมความพร้อมในการเปิดภาคเรียนโรงเรียนพนมรอกวิทยา