ปฐมนิเทศครูผู้ช่วย ปี พ.ศ. 2564 รอบที่ 2 สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

วัน อังคาร ที่ 10 พฤษภาคม 2565 เวลา 13.30 น.ดร.อภิเชษฐ์ ฉิมพลีสวรรค์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์ เป็นประธานการปฐมนิเทศครูผู้ช่วย ปี พ.ศ. 2564 รอบที่ 2 สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จำนวน 35 ราย ณ ห้องประชุมราชสิทธิเวที สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์

ภาพจากไดร์ฟ https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1Fh19SAZdq_esHnYB9rgZyysPu_Vyvxim