สพม.นครสวรรค์ เยี่ยมเยียนให้กำลังใจในการฉีดวัคซีนโควิด-19 เข็มกระตุ้น (Pfizer) เข็ม 3 ให้แก่ นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น โรงเรียนสตรีนครสวรรค์

วันที่ 10 พฤษภาคม 2565 ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์ ได้มอบหมายให้ นางอิสริยา พันธุ์เขตกิจ ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์ พร้อมด้วย เจ้าหน้าที่กลุ่มส่งเสริมฯ เดินทางไปเยี่ยมเยียนให้กำลังใจในการฉีดวัคซีนโควิด-19 เข็มกระตุ้น (Pfizer) เข็ม 3 ให้แก่ นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น โรงเรียนสตรีนครสวรรค์ เพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการเปิดภาคเรียนที่ 1/2565 (BACK TO SCHOOL)