สพม.นครสวรรค์ ร่วมแสดงความยินดีกับ นายจันทร์เทพจ์ เพ็ชรยิ้ม โรงเรียนตาคลีประชาสรรค์

วัน จันทร์ ที่ 9 พฤษภาคม 2565 เวลา 10.30 น.  ดร.อภิเชษฐ์  ฉิมพลีสวรรค์  รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์ พร้อมด้วยศึกษานิเทศก์ ร่วมแสดงความยินดีกับ นายจันทร์เทพจ์ เพ็ชรยิ้ม เนื่องในโอกาสย้ายมาดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนตาคลีประชาสรรค์ ณ โรงเรียนตาคลีประชาสรรค์