การประชุมสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา 4 เขตในจังหวัดนครสวรรค์

วัน จันทร์ ที่ 9 พฤษภาคม 2565 เวลา 10.00 น.  ดร.อภิเชษฐ์  ฉิมพลีสวรรค์  รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์ ร่วมการประชุมสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา 4 เขตในจังหวัดนครสวรรค์ ผ่านระบบออนไลน์ GoogleMeet