การประชุมเตรียมความพร้อมการเปิดเรียนภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565

วัน จันทร์ ที่ 9  พฤษภาคม 2565 เวลา 09.00 น.  นายรังสิวุฒิ พุ่มเกิด รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์ พร้อมด้วย นางสาวธิติวรรณ นันตื้อ กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา ร่วมการประชุมเตรียมความพร้อมการเปิดเรียนภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 รูปแบบ On Site ครั้งที่ 1/2565 ณ ห้องประชุมแสงเทียน สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครสวรรค์