การประชุมร่วมมือขับเคลื่อนการดำเนินงานส่งเสริมสุขภาพเด็กวัยเรียน

วัน ศุกร์ ที่ 6 พฤษภาคม 2565 นายรังสิวุฒิ พุ่มเกิด  รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์ พร้อมด้วย กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา ร่วมการประชุมร่วมมือขับเคลื่อนการดำเนินงานส่งเสริมสุขภาพเด็กวัยเรียน ณ ห้องประชุมสารสนเทศ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์