ดร.อภิเชษฐ์ ฉิมพลีสวรรค์ ร่วมสัมภาษณ์ในรายการ NBT North ประเด็นสัมภาษณ์ “การเตรียมความพร้อม ก่อนเปิดภาคเรียน ปีการศึกษา 2565” ผ่านรายการข่าว NBT North ในระบบออนไลน์เพจ NBT N

วัน ศุกร์ ที่ 6 พฤษภาคม 2565 เวลา 14.00 น.  ดร.อภิเชษฐ์ ฉิมพลีสวรรค์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์  ร่วมสัมภาษณ์ในรายการ NBT North ประเด็นสัมภาษณ์ “การเตรียมความพร้อม ก่อนเปิดภาคเรียน ปีการศึกษา 2565” ผ่านรายการข่าว NBT North ในระบบออนไลน์เพจ NBT North และ Live NBT North