สพม.นครสวรรค์ การประชุมคณะกรรมการจัดงานทอดผ้าป่าสามัคคีเพื่อการศึกษา “สมทบกองทุนช่วยเหลือนักเรียน” สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์

วัน พฤหัสบดี ที่ 5 พฤษภาคม 2565 นายรังสิวุฒิ พุ่มเกิด  รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการจัดงานทอดผ้าป่าสามัคคีเพื่อการศึกษา “สมทบกองทุนช่วยเหลือนักเรียน” สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์ ในวันเสาร์ ที่ 7 พฤษภาคม พ.ศ. 2565 ณ ห้องประชุมสารสนเทศ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์