การประชุมคณะกรรมการประเมินความรู้ความสามารถในการคัดเลือกบุคคลเพื่อการเปลี่ยนตำแหน่ง ย้าย และโอนฯ

วัน อังคาร ที่ 3 พฤษภาคม 2565 เวลา 13.30 น. รศ.ดร.สุขุม เฉลยทรัพย์ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการประเมินความรู้ความสามารถในการคัดเลือกบุคคลเพื่อการเปลี่ยนตำแหน่ง ย้าย และโอนฯ ผ่านระบบ GoogleMeet ณ ห้องประชุมอาคารลูกนเรศวร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์