การคัดเลือกรางวัลคุรุสภา ประจำปี 2565

วัน อังคาร ที่ 3 พฤษภาคม 2565 เวลา 11.00 น. ดร.อภิเชษฐ์  ฉิมพลีสวรรค์  รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์ ร่วมเป็นคณะกรรมการคัดเลือกรางวัลคุรุสภา ประจำปี 2565 ณ ห้องประชุมแสงเทียน สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครสวรรค์