โครงการพัฒนาเยาวชน และอบรมครู โดยนำหลักสูตรการเรียนการสอนด้านกีฬาบาสเกตบอลระดับโลก มาสู่เยาวชน และครูไทย ด้วยระบบไฮบริด ออนไลน์ ตามวิถีชีวิตใหม่