โครงการทุนอบรมครู ณ ประเทศญี่ปุ่น ครั้งที่ 2 ของมูลนิธิฮาคูโฮโด