การประชุมชี้แจงแนวทางการเขียนโครงการเยาวชนไทย “ไม่ลอกการบ้าน ไม่ลอกข้อสอบ”

วัน พฤหัสบดี ที่ 28 เมษายน 2565 เวลา 10.00 น.  ดร.อภิเชษฐ์ ฉิมพลีสวรรค์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์ เป็นประธานการประชุมชี้แจงแนวทางการเขียนโครงการเยาวชนไทย “ไม่ลอกการบ้าน ไม่ลอกข้อสอบ” โดยมีโรงเรียนเข้าร่วมโครงการจำนวน 15 โรงเรียนในสังกัด ณ ห้องประชุมอาคารลูกนเรศวร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์