รัฐสภาขอเชิญชวน นักเรียน นิสิต นักศึกษา และประชาชนทั่วไปร่วมค้นหา “ตัวอย่างสุจริต” หรือ “สุจริตโมเดล”ด้วยการเขียนอธิบาย บอกเล่า “เรื่องราว” หรือ “เหตุการณ์” ของความสุจริตที่คุณได้พบเห็น พร้อมที่จะถ่ายทอดและส่งต่อให้กับสังคมได้รับรู้