สพม.นครสวรรค์ ร่วมพิธีฌาปนกิจศพมารดาของ นางเพ็ญจันทร์ บัวแก้ว อดีตผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ

วัน อังคาร ที่ 26 เมษายน 2565 เวลา 16.00 น.
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์ นำโดย ดร.อภิเชษฐ์  ฉิมพลีสวรรค์  รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์ และนายรังสิวุฒิ พุ่มเกิด รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์ พร้อมด้วยบุคลกร สพม.นครสวรรค์ ร่วมพิธีฌาปนกิจศพมารดาของ นางเพ็ญจันทร์ บัวแก้ว อดีตผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์ โดยประธานพิธีโดย นายบุญชอบ โตคำ อดีตผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา เขต 42 พร้อมด้วยรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์ ขึ้นถอดผ้าบังสุกุล ณ วัดไทรย์ใต้ อำเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์