การประชุมคณะกรรมการตัดสินและคัดเลือกผลงานวิจัยและนวัตกรรมการศึกษาดีเด่นโครงการส่งเสริมการวิจัยและนวัตกรรมการจัดการศึกษา

วัน อังคาร ที่ 26 เมษายน 2565 เวลา 13.30 น. ดร.อภิเชษฐ์  ฉิมพลีสวรรค์  รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการตัดสินและคัดเลือกผลงานวิจัยและนวัตกรรมการศึกษาดีเด่นโครงการส่งเสริมการวิจัยและนวัตกรรมการจัดการศึกษา เพื่อสร้างองค์ความรู้ และชุมนุมทางวิชาชีพ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์ ปีงบประมาณ 2565 ณ ห้องประชุมอาคารลูกนเรศวร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์