ดร.ณัฐชานนท์ ยอดทอง รองชนะเลิศเหรียญทอง รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. (OBEC AWARDS) ครั้งที่ 10

ขอแสดงความยินดีกับท่านผู้อำนวยการ ดร.ณัฐชานนท์ ยอดทอง ผู้อำนวยการโรงเรียนทหารอากาศอนุสรณ์ ได้รับรางวัลทรงคุณค่า สพฐ.(OBEC AWARDS) ครั้งที่ 10 ประจำปีการศึกษา 2563 ระดับชาติ รองชนะเลิศ ระดับเหรียญทอง สาขาผู้อำนวยการสถานศึกษายอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาขนาดกลาง “ด้านการบริหารจัดการ”