ประชุม อกศจ. ครั้งที่ 3/2565

วันพฤหัสบดี ที่  21 เมษายน 2565 เวลา 09.00 น.  ดร.อภิเชษฐ์ ฉิมพลีสวรรค์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์ พร้อมด้วย นางสาวกุลนิดา ศรีสิงห์ ผู้อำนวยการกลุ่มบุคคล และ นางขวัญเรือน เสนานันท์ นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษ ร่วมการประชุมคณะอนุกรรมการศึกษาธิการจังหวัดนครสวรรค์ (อกศจ.) (เกี่ยวกับการบรรจุ การแต่งตั้ง การโยกย้าย การดำเนินการทางวินัยและการกำหนดวิทยฐานะหรือสิทธิประโยชน์ต่างๆ) ครั้งที่ 3/2565 ณ ห้องประชุมแสงเทียน สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครสวรรค์