สพม.นครสวรรค์ ตรวจเยี่ยมการฉีดวัคซีน เข็ม 3 โรงเรียนนครสวรรค์

วันพุธ ที่ 20 เมษายน 2565 เวลา 14.30 น. ดร.อภิเชษฐ์ ฉิมพลีสวรรค์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์ พร้อมด้วยนางสาวนงนุช คงเขียว นิติกร นายโดม คล่องสำรวจ เจ้าหน้าที่กฎหมาย และนายนิพนธ์ กลั่นธูป นักวิชาการตรวจสอบภายใน บุคลากรฝึกประสบการณ์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพิจิตร ร่วมตรวจเยี่ยมการฉีดวัคซีน เข็ม 3 เพื่อป้องกันเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) โดยมี ดร.จงกล เดชปั้น ผู้อำนวยการโรงเรียนนครสวรรค์ พาเยี่ยมชมการฉีดวัคซีนของนักเรียน ทั้งนี้โรงเรียนนครสวรรค์เป็นโรงเรียนแรกของจังหวัดนครสวรรค์ ในการฉีดวัคซีนเข็ม 3 ให้นักเรียน ณ โรงเรียนนครสวรรค์