ร่วมสืบสานประเพณี รดน้ำ ขอพร นายเดช ศิรินาม

วันพุธ ที่ 20 เมษายน 2565 เวลา 13.00 น.
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์ นำโดย ดร.อภิเชษฐ์ ฉิมพลีสวรรค์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์ และ นายรังสิวุฒิ พุ่มเกิด รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์ พร้อมด้วย ผู้อำนวยการกลุ่มทุกกลุ่ม ร่วมสืบสานประเพณี รดน้ำ ขอพร นายเดช  ศิรินาม รองศึกษาธิการภาค 17 ปฏิบัติหน้าที่ศึกษาธิการภาค 18 เนื่องในวันสงกรานต์ ประจำปี 2565 ณ สำนักงานศึกษาธิการภาค 18