นักเรียนทุนการศึกษาพระราชทาน ม.ท.ศ. พบผู้ว่าราชการจังหวัด

เมื่อวัน อังคาร ที่ 19 เมษายน 2565 นายรังสิวุฒิ พุ่มเกิด รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์ ร่วมการประชุมนักเรียนทุนการศึกษาพระราชทาน ม.ท.ศ. พบผู้ว่าราชการจังหวัด โดยมีนายชยันต์ ศิริมาศ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ ประธานและพบปะให้กำลังใจ นักเรียนทุนการศึกษาพระราชทาน ม.ท.ศ. รุ่นที่ 14 ของจังหวัดนครสวรรค์ ในด้านต่างๆ ทั้งความเป็นอยู่ การศึกษาเล่าเรียน ปัญหาและอุปสรรค ความสามารถพิเศษ และความใฝ่ฝัน เป้าหมายอาชีพการงานที่ปรารถนาในอนาคต ณ ห้องประชุม 501 ศาลากลางจังหวัดนครสวรรค์