สพม.นครสวรรค์ ประชุมบุคลากร ครั้งที่ 1/2565 และ ร่วมสืบสานประเพณี รดน้ำ ขอพรผู้ใหญ่ในวันสงกรานต์ ประจำปี 2565

วัน อังคาร ที่ 19 เมษายน 2565 เวลา 10.00 น. ดร.อภิเชษฐ์ ฉิมพลีสวรรค์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์ เป็นประธานการประชุมบุคลากรสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์ ครั้งที่ 1/2565 และร่วมสืบสานประเพณี รดน้ำ ขอพรผู้ใหญ่ในวันสงกรานต์ ประจำปี 2565 ณ ห้องประชุมราชสิทธิเวที สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์

โหลดภาพจากไดร์ฟ (เช้า)

https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1eFSAvyQY6dWzxVW42y5NT1cTz5KI1oaz

โหลดภาพจากไดร์ฟ (บ่าย)

https://drive.google.com/drive/folders/1DKEAQzvOnj9QG5F19mQQFkfl0aeZ0zNj