การประชุมคณะกรรมการประเมินผลงานข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค(2) 

วัน อังคาร ที่ 19 เมษายน 2565 เวลา 09.00 น. นายเดช  ศิรินาม  รองศึกษาธิการภาค 17 ปฏิบัติหน้าที่ศึกษาธิการภาค 18 เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการประเมินผลงานข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค(2) เพื่อเลื่อนและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น ประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์ ประจำปี พ.ศ.2565 ครั้งที่ 1/2565 ณ ห้องประชุม Guest Room สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์