การตรวจเยี่ยมจุดตรวจ จุดบริการประชาชน ช่วงเทศกาลสงกรานต์  พ.ศ.2565 

วัน ศุกร์ ที่ 15 เมษายน 2565  นายรังสิวุฒิ พุ่มเกิด  รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์  พร้อมด้วย ว่าที่ ร.อ.อภิภู ติรยาอติพร  นักวิชาการศึกษาชำนาญการ ร่วมจิตอาสา  กิจกรรมการบริการและอำนวยความสะดวกแก่ประชาชน จุดบริการประชาชนบริเวณหน้าป้อมตำรวจบางแก้ว ตำบลบางแก้วอำเภอบรรพตพิสัย จังหวัดนครสวรรค์และจุดบริการประชาขนหน้า อบต.หนองกรด ตำบลหนองกรด อำเภอบรรพตพิสัยจังหวัดนครสวรรค์  โดยจิตอาสา 904 ปฏิบัติงานตรวจเยี่ยมร่วมกับคณะทำงานที่ 4 (ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ. 2565) ให้ข้อเสนอแนะ ให้ขวัญกำลังใจแก่เจ้าหน้าที่และจิตอาสาที่ปฏิบัติงาน ณ จุดบริการ และอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนห้วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ. 2565