การตรวจเยี่ยมจุดตรวจ จุดบริการประชาชน ช่วงเทศกาลสงกรานต์  พ.ศ.2565  

วัน พุธ ที่ 13 เมษายน 2565  ดร.อภิเชษฐ์  ฉิมพลีสวรรค์  รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์ ร่วมการตรวจเยี่ยมจุดตรวจ จุดบริการประชาชน ช่วงเทศกาลสงกรานต์  พ.ศ.2565 ในพื้นที่อำเภอบรรพตพิสัย (หน้าป้อมตำรวจบางแก้วและ หน้า อบต.หนองกรด) โดยมีนางพรเพชร  เขมวิรัตน์  รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ พร้อมด้วย คณะหัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ภายใต้นโยบายของ นายชยันต์   ศิริมาศ  ผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์  ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมจุดตรวจ จุดบริการประชาชน ช่วงเทศกาลสงกรานต์  พ.ศ.2565