ประกาศรายชื่อนักเรียน การจัดหาที่เรียนให้นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่  4 ปีการศึกษา 2565

ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์ เรื่อง การจัดหาที่เรียนให้นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2565
* หมายเหตุ หากมีข้อสงสัยเพิ่มเติม
056 228847 ต่อเบอร์ภายใน 115 (กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา)