โรงเรียนทหารอากาศอนุสรณ์ จัดกิจกรรม จิตอาสาพัฒนาห้องมังกร และอาคารศิลปะร่วมกับ กำลังพลจากกองบิน