สพม.นครสวรรค์ ร่วมต้อนรับ การลงพื้นที่ขับเคลื่อนและติดตามประเมินผล คณะผู้ตรวจราชการ กระทรวงศึกษาธิการ

วัน จันทร์ ที่ 4 เมษายน 2565 เวลา 09.00 น. ดร.อภิเชษฐ์  ฉิมพลีสวรรค์  รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์ พร้อมด้วยนางสาวอรทัย นาคดี กลุ่มนโยบายและแผน ร่วมต้อนรับ การลงพื้นที่ขับเคลื่อนและติดตามประเมินผล คณะผู้ตรวจราชการ กระทรวงศึกษาธิการ ประเด็นนโยบายเร่งด่วนตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ เขตตรวจราชการที่ 18 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครสวรรค์ ณ ห้องประชุม กศน. จังหวัดนครสวรรค์