การอบรม โครงการการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารงานการเงิน บัญชี และพัสดุ

วัน จันทร์ ที่ 4 เมษายน 2565 เวลา 09.00 น. นายรังสิวุฒิ พุ่มเกิด รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์ เป็นประธานเปิดการอบรม โครงการ “การเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารงานการเงิน บัญชี และพัสดุ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์” ณ ห้องประชุมราชสิทธิเวที สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์