สพม.นครสวรรค์ เข้าแถวเคารพธงชาติและกล่าวคำปฏิญญาเขตสุจริต

วัน จันทร์ ที่ 4 เมษายน 2565 เวลา 08.00 น. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์ นำโดย นายรังสิวุฒิ พุ่มเกิด รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์ พร้อมด้วยบุคลากร เข้าแถวเคารพธงชาติพร้อมด้วยกล่าวคำปฏิญญาเขตสุจริต และร่วมแสดงความยินดีกับ นางขนิษฐา บรรเลงกลอง ในการได้รับตำแหน่ง ผู้อำนวยการหน่วยตรวจสอบภายใน ณ บริเวณหน้าอาคารสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์