นักเรียนโรงเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนโกรกพระ ร่วมพิธีบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2564 ณ วัดกระจังงาม

นายบัญชา วงศ์ซื่อ ผู้อำนวยการโรงเรียนโกรกพระพร้อมด้วยคณะครูโรงเรียนโกรกพระ นำนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2564 ร่วมพิธีบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน เพื่อเป็นการถวายพระราชกุศลแด่สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในวโรกาสครบรอบวันพระราชสมภพ โดยกำหนดให้มีขึ้นระหว่างวันที่ 2-5 เมษายน 2565 ณ วัดกระจังงาม ต.ศาลาแดง อ.โกรกพระ จ.นครสวรรค์

ก่อนเริ่มพิธีผู้เข้าร่วมได้รับการตรวจ ATK โดยโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจำตำบลศาลาแดง และดำเนินกิจกรรมตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดโควิด-19 โดยดำเนินกิจกรรมภายในวัดกระจังงามเท่านั้น

นอกจากการดำเนินงานโดยคณะกรรมการการดำเนินงานแล้ว พิธีบรรพชาสามเณรในวันนี้ได้รับความอนุเคราะห์จากเจ้าหน้าที่วัฒนธรรมจังหวัดนครสวรรค์ให้การช่วยเหลือเพื่อให้กิจกรรมดำเนินไปอย่างราบรื่น