ประเพณีสงกรานต์ ชมรมผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษา จังหวัดนครสวรรค์

วัน ศุกร์ ที่ 1 เมษายน 2565 เวลา 12.30 น. ดร.อภิเชษฐ์  ฉิมพลีสวรรค์  รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์ และ นายรังสิวุฒิ พุ่มเกิด รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์ ร่วมพิธีประเพณีสงกรานต์ ชมรมผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษา จังหวัดนครสวรรค์ โดยรูปแบบการจัดงานก่อนเข้าร่วมงานทุกท่านได้ทำการตรวจ ATK และปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) อย่างเคร่งครัด ณ หอประชุม โรงเรียนนครสวรรค์

ภาพจากไดร์ฟ https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1AzytcNh5AZheqXhRgdER-yWQlIeSrjRh